Siirry sisältöön

Keusotelle noin miljoonan euron avustus kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 1 026 365 euroa iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Työ aloitetaan heti alkuvuoden 2022 aikana.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän saama rahoitus on osa sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, joka on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille avuksi sote-uudistuksen toteuttamiseen ja hyvinvointialueen valmisteluun. Nyt jaossa oli avustus hankkeille, joissa luodaan hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukeville palveluille.

Iäkkäiden henkilöiden palveluita kehitetään alan haasteet huomioiden

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankkeessa täydennetään iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevia palveluita erityisesti vahvistamalla omaisten roolia asiakkaan aktivoinnissa sekä kehittämällä etäteknologian ja turvateknologian hyödyntämistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja systematisoidaan kuntoutuksen käytänteitä niin, että nykyistä useampi ikääntynyt saa oikea-aikaisen arvioinnin kuntoutuksen tarpeelleen. Kuntayhtymä huomioi hankkeessaan myös alueen laajan kolmannen sektorin toimijat: yhteistyötä tiivistetään ottamalla käyttöön oma toimintamalli yhteistyöjärjestöille.

Kuntayhtymän hanke on suunniteltu vastaamaan alan todellisia tarpeita ja sujuvoittamaan siirtymistä hyvinvointialueelle:

– Henkilöstöpula sote-alalla on todellinen haaste. Tässä hankkeessa se huomioidaan ottamalla käyttöön uusi resurssienhallintajärjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti optimoida henkilöstön käyttöä päivä- ja viikkotasolla sekä määritellä rekrytoinnin tarve,

kertoo Keusoten palvelujohtaja Erja Pentti.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuminen yhdenvertaisesti. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankkeessa palvelujen laadun varmistamiseksi rakennetaan järjestelmä tukipalvelujen tuottajien omavalvontaan ja kotihoidossa otetaan käyttöön mittaristo, jolla palvelun laatua ja vaikuttavuutta voidaan seurata ja puuttua laatupoikkeamiin.

Lisätietoja: