Siirry sisältöön

Kotiäänestys Keski-Uudenmaan aluevaaleissa

Henkilö laittaa äänestyslippua laatikkoon.

Aluevaaleissa voi äänestää kotona sellaiset äänioikeutetut, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut niin, ettei pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 11.1.2022 klo 16 mennessä.

Käytännössä kotiäänestyksessä äänestäjän luokse saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestys tiivistetysti:

  • Kotonaan voi äänestää sellaiset äänioikeutetut, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut niin, ettei pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
  • Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.
  • Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät postitse saapuneesta äänioikeusilmoituksesta ja oman kotikunnan verkkosivuilta.
  • Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös hänen valitsemansa henkilö.
  • Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolla on lisätietoja kotiäänestyksestä, kotiäänestyslomake sekä kaikkien kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot:

Lisätietoa Keski-Uudenmaan aluevaaleista löydät Keusoten vaalisivulta: