Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankkeille valtiolta lähes 4 miljoonan euron avustus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä jatkorahoituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta toteuttaviin hankkeisiin. Rahoitus on kokonaisuudessaan 3 984 038 euroa.

Keusoten saamalla noin 4 miljoonan valtionavustuksella jatketaan ja laajennetaan vuonna 2020 alkaneita hankkeita, jotka ovat aiemmin saaneet valtionavustusta noin 2 miljoonaa euroa.

– Saamamme lisärahoitus tarkoittaa, että kehittämistyö sekä jatkuu että laajenee. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä jatkaa hankkeiden toteuttamista vuoden 2022 loppuun asti, minkä jälkeen kehittämishankkeista vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. Hanketoimintamme onkin suunniteltu nimenomaan tukemaan valtakunnallista sote-uudistusta ja sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle,

kiteyttää Keusoten johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Tavoitteena oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut

Keusoten kehittämishankkeet ovat osa valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jonka tarkoitus on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Ministeriön tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi seitsemän vuorokauden hoitotakuun olevan yksi ohjelman tavoitteista ja mainitsi Keusoten yhtenä esimerkkialueena, jossa on jossain vaiheessa jo päästykin kuuden vuorokauden keskiarvoon hoitoon pääsyssä.

Keusoten hankekokonaisuuden painopisteitä ovat sote-palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön painottaminen, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen, monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen sekä kustannusten nousun hillitseminen.

– Näiden ohella erittäin tärkeä tavoite on myös asiakaslähtöisyyteen keskittyminen. Tällä tarkoitamme esimerkiksi sitä, että nykyisen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen asukkaat pääsevät oikea-aikaisesti yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun koronakriisi ja henkilöstöpula ovat samanaikaisesti päällä vaikuttaen mahdollisuuksiimme palvelujen järjestämisessä,

Laitinen-Parkkonen kertoo.

Keusoten hankekokonaisuutta toteutetaan kuuden toimenpidekokonaisuuden kautta, joissa kehitetään

  1. palveluverkostoa, -ketjuja ja -koordinaatiota
  2. asiakasohjausta
  3. monialaista sote-tiimiä
  4. mielenterveys- ja päihdepalveluja
  5. perhepalveluja
  6. vaikuttavuusperusteista johtamista

Lisätietoja: