Siirry sisältöön

Koronatartuntoja ennätysmäärä, massarokottamista järjestetään

Keusoten alueen koronatartuntojen määrä jatkuu edelleen kiihtyvästi. Keusoten alueen ilmaantuvuus on 718 / 100 000 / 14 vrk. Tartunnoista suurin osa on s-geeninegatiivisia, joka viittaa Omikron-variantin mahdollisuuteen. Tartuntatapausten kiihtyvä kasvu ja Omikron-variantin ilmaantuminen Keusoten alueella osuvat ajallisesti yhteen.

Viikolla 51 koronatartuntoja todettiin 847 kpl, joka on huomattavasti enemmän kuin edeltävällä viikolla (590 kpl). Koronatartunnat ovat kasvaneet merkittävästi kaikissa alueemme kunnissa viime viikkoon verrattuna. Tartuntoja on todettu Nurmijärvellä 195 (161), Hyvinkäällä 193 (138), Tuusulassa 178 (115), Mäntsälässä 60 (58), Järvenpäässä 198 (103) ja Pornaisissa 23 (15).  Alueemme suurin ilmaantuvuus on Nurmijärvellä, joka on 815 / 100 000 / 14 vrk. Ilmaantuvuusluku on suhteutettu asukastieheyteen.

Edellisen viikon aikana on edelleen todettu runsaasti koronatartuntoja erityisesti alueemme kouluissa ja jonkin verran päiväkodeissa. Tartuntamäärien nousu näkyy myös laitosaltistumisissa, joita viime viikolla on tullut jonkin verran lisää. Koronan torjuntatoimia on tehostettu laitoksissa. Tartunnoista yli puolet on 20 –59-vuotiailla. Ikäryhmistä tartuntoja on todettu eniten 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä ja seuraavaksi eniten 40–49-vuotiailla.

HUS:n erikoissairaanhoidon koronapotilaiden määrä on noussut ja hoidettavana on ollut vajaa 90 potilasta, joista noin joka neljäs on ollut tehohoidossa. JUSTin koronaosastolla on hoidossa yli 10 koronapotilasta, aiemmin potilaiden määrä on vaihdellut 0–5 välillä.

Tartuntamäärien kasvu on heikentänyt koronatestiin pääsyä. Aikoja ei ole saatavissa samalle päivälle.  

Tartunnanjäljityksen viive on 0–15 vuorokautta. Tartunnanjäljityksessä hoidetaan vuorokauden kuluessa puhelimitse yli 65-vuotiaat henkilöt, sote-työntekijät ja pitkäaikaishoidon asukkaat sekä mahdolliset tartuntaryvästymät. Kaikkia tartunnan saaneita ohjeistetaan massatekstiviestein. Omikronepäilyissä perheenjäsenet jäävät karanteeniin ellei henkilöllä ole kolmea koronarokotusta. Päiväkoti-ikäisten kohdalla tarkistetaan, onko lapsi ollut tartuttavuusaikana hoidossa, ja tiedotetaan ryhmää.

Lisäämme altistumistiedot arkipäivisin verkkosivuillemme.

Kolmas koronarokote tarjotaan 125 000 keskiuusmaalaiselle tammikuun loppuun mennessä

Keusote valmistautuu THL:n uuden koronarokotesuosituksen mukaisesti rokottamaan kaikki kolmanteen rokotteeseen oikeutetut henkilöt ja 5–11-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lapset tammikuun -22 loppuun mennessä. Keusoten alueella kolmanteen koronarokotteeseen oikeutettuja on noin 125 000.

Massarokotusviikot järjestetään alueemme kunnissa 3.– 23.1. Rokotusviikkoja varten on avattu uusia rokotusaikoja sähköiseen ajanvarausjärjestelmään. Rokotuspisteitä laajennetaan kaikkiin kuntiin ja drive in -tapahtumia valmistellaan. Rokotustoiminnan järjestämiseksi Keusoten valmistelee virka-apupyyntöä puolustusvoimille.

Laajan rokottamistoiminnan vuoksi, Keusote joutuu siirtämään laajasti lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja hallinnon henkilökuntaa rokotustehtäviin. Rokotuksiin osallistuu myös vapaaehtoisia, eläkeläisiä, järjestötoimijoita ja ostopalveluhenkilöstöä.

Rokotustoiminta supistaa toimintaa hoitaja-/lääkärivastaanotoilla, suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa ja voi vaikuttaa muidenkin palvelujen sujuvuuteen. Vastaanotoilla hoidetaan vain kiireelliset asiat. Jo varattuja aikoja tullaan siirtämään, tämän vuoksi asiakkaan ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä. Palvelemme edelleen terveysneuvonta-asioissa muun muassa neuvoloissa. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Lue tarkemmin tiedotteestamme

Rokotuspisteitä perustetaan laajasti kaikkiin kuntiimme

Koronarokotuksia annetaan kaikissa kunnissa ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta walk in -pisteillä. 5–11-vuotiaiden rokotukset hoidetaan vain ajanvarauksella.  

Katso rokotuspisteet ja aukioloajat:

Uudellamaalla kielletään yleisötilaisuudet sisätiloissa ja tiloja määrätään suljettavaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt koronarajoituksia merkittävästi 23.12.2021. Rajoitukset koskevat myös Keusoten kuntia. Aluehallintovirasto kieltää henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–17.1.2022. Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

Lue tarkemmin tiedotteestamme