Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen seurantaryhmä kävi keskustelua päätöksentekorakenteesta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa keskiviikkona 22. joulukuuta. Puhetta johti poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka.

Jo aiemmin seurantaryhmän lähetekeskustelussa ollutta poliittisen ohjausmallin käsittelyä jatkettiin. Lähetekeskustelun pohjalta päivitetty ehdotus päätöksentekorakenteesta sisälsi lakisääteisten toimielinten lisäksi ehdotuksen vapaaehtoisista lautakunnista ja jaostoista. Pakollisia toimielimiä ovat aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta. Lisäksi laissa on säädetty, että aluehallituksen tulee asettaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. Poliittinen seurantaryhmä oli yksimielinen muun muassa siitä, että aluehallituksen kokoa tulisi kasvattaa esitetystä 11 henkilöstä 15 henkilöön.

“Antamalla päätöksentekovaltaa lautakunnille ja valmisteluvastuuta jaostoille voimme helpottaa aluehallituksen työmäärää. Tämä on tärkeää, jotta hallitus voi keskittyä uuden hyvinvointialueen kehittämiseen. Lisäksi tämä parantaa poliittista ohjausta ja luo vakaan pohjan demokraattiselle päätöksenteolle.”

poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka

Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen kertoi tilaryhmän valmistelun olevan hyvin aikataulussaan, vaikkakin aikataulu on kokonaisuudessaan tiukka. Työryhmän keskeisiä valmistelutehtäviä on tehdä yhtenevät vuokrasopimusehdotukset sekä kooste investointiohjelmista vuosille 2022-2026. Nykyiset vuokrasopimukset on tarkoitus siirtää sellaisenaan hyvinvointialueelle. Koulukuraattorien ja -psykologien tiloista on suunnitelmissa tehdä erilliset vuokrasopimukset.

Kuntayhtymän johtaja ja väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen piti tilannekatsauksen HUS-yhtymään liittyvästä valmistelusta. Poliittinen seurantaryhmä kävi keskustelua muun muassa tulevan yhtymän hallintomallista. Keskustelua sovittiin jatkettavan seuraavassa kokouksessa.

Lisätiedot

Pentti Puhakka
poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja
puppena2010@gmail.com
p. 040 551 0380

Pirjo Laitinen-Parkkonen
kuntayhtymän johtaja, väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
p. 040 182 5797