Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 16.12.21

Aika 16.12.2021, klo 18:00

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

§ 53 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 10.12.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura Alkula ja Jarno Hautamäki. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.12.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (salassa pidettävä)

§ 56 Talousarvio 2022

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 57 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 60 Palvelujohtajan viran täyttäminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

  • valita palvelujohtajan virkaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Pitkäsen ja hänen kieltäytymisensä varalle ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri Marjo Talmeen
  • palvelujohtajan viranhoito alkaa 1.1.2022 
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • koeaikaa ei määrätä Pitkäsen osalta, koska Susanna Pitkänen on hoitanut virkaa syyskuusta 2019

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 61 Eron myöntäminen Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

  • myöntää eron Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti
  • valita Reetta Nickin tilalle yhtymähallitukseen uuden jäsenenen 1.1.2022 alkaen

Päätös: Yhtymävaltuusto myönsi Reetta Nickille eron yhtymähallituksen jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti ja valitsi yhtymähallitukseen uudeksi jäseneksi Tiia Lintulan 1.1.2022 alkaen.

§ 62 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2021

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 63 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

Esitys: Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne yhtymähallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.