Siirry sisältöön

Kuntayhtymän neljäs toimintavuosi taloudellisesti ja toiminnallisesti haastava

Yhtymävaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan kuntayhtymän vuoden -22 talousarviosta, joka on tiukka ja tavoitteellinen, sekä edellyttää onnistuakseen vaikuttavia muutoksia tuottavuusohjelman kautta. Tuottavuusohjelmassa vuodelle -22 kohdentuu noin 20 Me tavoitteet.  

Vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja talouden haasteisiin aiheuttaa erityisesti koronaviruspandemia ja sote-palveluiden tarpeen kasvu. Koronapandemia jatkuessaan aiheuttaa kasvavaa hoito- ja hoivavelkaa. Vuoden -22 talousarviossa tämä on edellyttänyt kohdennettua määrärahaa. Palvelutarpeen kasvuun voidaan vastata entistä joustavammilla ja innovatiivisemmilla toimenpiteillä toimintaympäristön muutokset huomioiden. Niitä kehitetään mm. palvelujen verkostosuunnitelmalla.

Lisäksi tulevana vuonna huomiota kiinnitetään raskaiden koronavuosien ja henkilöstön saatavuushaasteiden jälkeen erityisesti henkilöstön jaksamiseen. Palkkaharmonisaatiota ja palkitsemisjärjestelmiä edistetään edelleen, ja osaamisen kehittymiseen panostetaan. Valmentava johtaminen sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus parantavat työn sujuvuutta. Pito- ja vetovoimatekijöitä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.

Kuntayhtymän ensi vuoden talousarvion oman palvelutuotannon maksuosuudet ovat n. 399,9 Me, joka on n. 6,3 % suurempi kuin vuonna -21. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu ensi vuodelle on 4,6 % (655,8 Me), ja erikoissairaanhoidon maksuosuuksien kasvu on n. 2,2 % (250,3 Me).  Kuntayhtymän toimintatuotot ovat 710,1 Me ja toimintakulut 708,4 Me.

Tämän valtuuston kokouksen sisältämä talousarvion käsittely oli  kuntayhtymävaltuuston ensimmäinen ja samalla viimeinen ja näin ollen vertailua entiseen ja tulevaan ei voida suorittaa. Virkamiesten suorittama esivalmistelu talousarvioon ja tämän kokouksen muihin käsiteltäviin asioihin on ollut mittavaa ja on haastanut päätöksentekijät niin ajankäytöllisesti kuin liitteenä olevan materiaalin osalta. Osin tästä johtuen kokous jouduttiin pitämää kahdessa jaksossa. Lisäksi kokouksen pitäminen etäyhteydellä asetti omat rajoituksensa asioiden sujuvalle käsittelylle. Kaikesta huolimatta keskustelu aiheista oli rakentavaa ja sujui hyvässä hengessä. Tästä on hyvä jatkaa työskentelyä vuonna 2022.

yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala.

Palvelujen verkostosuunnitelma hillitsee kustannuksiamme

Kuntayhtymä uudistaa palvelujen verkostoa lähipalveluiden ja asukkaiden tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalvelujen laatu ja saatavuus alueellisesti, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelujen verkostosta tulevalle hyvinvointialueelle.

Erikoissairaanhoidon jatkohoito tapahtuu alueen neljällä akuuttiosastolla, kotisairaalassa ja Kiljavan kuntoutuskeskuksessa. Kuntayhtymän alueella on kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä. Kaikkien kuntien alueella toimivien terveysasemien lääkäri-hoitajavastaanotot jatkavat toimintaansa. Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen toiminta toteutetaan laajan palvelun yksiköissä. Näin päiväaikaisen lääkäri-hoitajapalvelun resurssia voidaan vahvistaa. Digipalvelut, liikkuvat palvelut ja etäpalvelut täydentävät palveluvalikoimaa. 

Keusoten alueelle suunnitellaan kahta täyden palveluvalikoiman perhekeskusta perheiden tarpeisiin Hyvinkäälle ja Tuusulaan. Perhekeskusten toimintaa täydentävät suppeamman palvelun lähipalvelut. 

Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita sekä asumisen verkostoa kehitetään ja lisätään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Palvelukyliä, ryhmäasumista, senioripihoja lisätään.  Asiakkaalle tarjotaan tarpeenmukaiset asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa.  Keusoten vaativa päivätoiminta kohdennetaan asiakkaisiin, joiden omaehtoinen osallistuminen virkistystoimintaan ei ole mahdollista, ja he tarvitsevat erityistä tukea arjessa selviytymiseen. Aiempaa yksilöllisemmällä vaativan päivätoiminnan toimintatavalla tuetaan asiakkaan toimintakykyä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Omaishoitajan jaksamista tuetaan arjessa myös läheisen sijaishoidon järjestämisellä omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. Palveluita järjestetään monimuotoisesti kunkin asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin mukaan, myös etäpalveluina. 

Lisätiedot:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala, jetmaijala@gmail.com. p. 040 718 8298
  • kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi, p. 040 182 5797