Siirry sisältöön

Mikä ihmeen hyvinvointialue?

Kuvassa kaksi sosiaalityöntekijää kulkee sosiaali- ja terveyskeskuksen käytävällä.

Sote-uudistuksen myötä vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Tiedätkö, mikä hyvinvointialue oikeastaan on?

Palveluiden järjestäminen

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen itsehallinnollinen alue, joka vastaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen tulevat kuulumaan samat kunnat kuin nykyiseenkin Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori (esim. järjestöt) täydentävät julkisia palveluita.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella puhutaan jatkossakin Keusotesta ja palvelut tulevat löytymään osoitteesta www.keusote.fi.

Päätösten tekeminen

Piirroskuva henkilöstä, joka laittaa äänestyslippua vaaliuurnaan. Ympärillä on sote-palveluita ja pelastustoimea symboloivat kuvat.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto, joka valitaan aluevaaleissa ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. Aluevaaleihin voivat asettua ehdolle ja niissä voivat äänestää lähtökohtaisesti kaikki alueen täysi-ikäiset asukkaat.

Rahoitus

Hyvinvointialueen rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Rahoitusjärjestelmää uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi ja hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.