Siirry sisältöön

Lastensuojelun uusi viranomaisrekisteri Lasteri on julkaistu ja otettu pilottikäyttöön

Suomen lastensuojeluun on rakennettu uusi viranomaisrekisteri, Lasteri-tietopohja, joka yhdistää sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot. Lasteri tulee tarjoamaan ympäri Suomen yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa laadukkaat sijaishuollon palvelut.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote), Helsingin kaupunki ja Satakunta ovat sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kehittäneet lastensuojeluun uuden viranomaisrekisterin, Lasteri-tietopohjan. Asiantuntijatukea kehittämiseen tarjosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lasteri auttaa sopivan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löytämisessä

Lasteri tuo lastensuojeluun sekä laadullisia että taloudellisia hyötyjä, mutta sen pääasiallinen hyötyjä on sijoitettava lapsi. Lasterin avulla lapselle on mahdollista etsiä nopeasti ja helposti hänen tarpeisiinsa sopiva ja turvallinen sijaishuoltopaikka, kun sosiaalityöntekijöillä on saatavilla oleellinen ja ajantasainen tieto yksiköistä. Tavoitteena on Lasterin valtakunnallinen käyttö: mitä enemmän tietopohjaa käytetään, sitä paremmin palvelut ja tarpeet kohtaavat.

“Hyvin toteutettu paikan valinta vähentää tarvetta vaihtaa lapsen sijaishuoltopaikkaa, minkä myötä vähenee monenlainen inhimillinen kärsimys.”

Hankekoordinaattorit Tuija Tähkäpää ja Sonja Forssén Keusotelta

Helpotusta ylityöllistettyyn lastensuojelutyöhön

Lasteri-tietopohjan käyttö helpottaa kiireistä lastensuojelutyötä: se nopeuttaa sijaishuoltopaikan etsintää sekä vähentää päällekkäistä työtä sijaishuollon valvontatyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasteri sujuvoittaa valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja tekee valvontaa näkyväksi. Tavoitteena on, että Lasterin käytön laajentuessa valtakunnalliseksi käytänteet ja valvonta-asiakirjat yhdenmukaistuvat.

Lasteri-tietopohjan pilottikäyttö aloitettiin Keusotessa 1.12.2021. Heti alkuvuonna 2022 Helsingin kaupunki ja Satakunta seuraavat perässä.

Lisätietoja hankkeesta

Keusote, Helsinki ja Satakunta toteuttivat Lasteri-pilottihankkeen vuosien 2020–2021 aikana. Hanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia rakenneuudistushankkeita. Hankkeen tavoite oli luoda tietoon pohjautuva tekninen ratkaisu lastensuojelun sijaishuollon palvelujen järjestämisen ja kehittämisen tueksi. Lasterin teknisestä toteutuksesta vastasi Robu Oy. Pilotoinnin tukena toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima kansallinen Lasteri-hanke.