Siirry sisältöön

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu säästää aikaa ikäihmisten hoivaan

Keusote hyödyntää lääkkeiden koneellista annospussijakelua ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä. Kun hoitohenkilöstön lääkkeiden laskemiseen ja jakamiseen käyttämä aika vähenee, jää aikaa enemmän varsinaiseen ikäihmisten hoitotyöhön. Annosjakelupalvelun avulla vapautuu lisäaikaa myös lääkityksen vaikutusten seurantaan.

Edullisempaa asukkaille – Myös lääkehävikki pienenee

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa lääkejaosta huolehtii apteekki tai sen alihankkija. Annosjakelussa säännöllisesti käytössä olevat kapselit ja tabletit jaetaan asiakaskohtaisiin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Pusseihin voidaan jakaa myös säännöllisesti käytettävät vitamiini- ja hivenainevalmisteet. Valtaosalle Keusoten hoivakotien asukkaista jaetaan päivittäiset lääkkeet annosjakelupussien avulla.

– Annosjakelupussit ovat asukkaalle edullisempi vaihtoehto, sillä annosjakelussa maksetaan vain jaetuista lääkkeistä eikä kokonaisista lääkepaketeista. Näin hoivakotiin ei kerry runsaasti ylimääräisiä lääkkeitä varastoon ja lääkehävikki pienenee, kun lääkelistoihin tehdään muutoksia, kertoo Keusoten ympärivuorokautisten palvelujen lääkitysturvallisuus suunnittelija Suvi Hakoinen palvelun hyödyistä.

Koneellisesta annosjakelusta ei koidu hoivakotien asukkaille lisäkustannuksia, sillä Keusote maksaa palvelun. Myös Kela korvaa annosjakelussa olevat lääkkeet normaalisti.

Lääkitysturvallisuus paranee

Koneellinen annosjakelu vähentää lääkkeiden jakoon liittyviä poikkeamia eli inhimillisten erehdysten mahdollisuutta lääkkeiden jaossa. Annosjakelu onkin yksi keino lisätä lääkehoidon turvallisuutta.

Hakoinen korostaa, että hoitajat silti aina varmistavat, että asukaskohtaisesti nimetyissä lääkepusseissa on kullekin hoidettavalle oikeat lääkkeet. Pussien mukana tulee QR-koodin sisältävä lääkityslista, josta hoitajat tarkistavat lääkepussien sisällön kuvien ja kuvausten perusteella älypuhelimella. Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla on myös helppoa seurata, onko lääkkeet otettu ajallaan. Lääkkeet annetaan hoivakotiasukkaille aina valvotusti.

– Päätös annosjakelupalveluun siirtymisestä tehdään yksilöllisesti kunkin asukkaan kohdalla omalääkärin toimesta. Asiakkaan kokonaislääkitys myös tarkistetaan annosjakelun käyttöönoton yhteydessä. Annosjakeluun siirrytään yleensä, kun jaettavia lääkkeitä on yli kolmea eri valmistetta. Koska kaikki lääkkeet eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun, osan lääkkeistä jakaa yhä hoitohenkilöstö. Myös lääkekuurit, kuten antibiootit jaetaan hoitajien toimesta, Hakoinen summaa.

Kuvassa Aurinkomäen palvelukodin ja Pellavakodin vastaava sairaanhoitaja Satu Niemi tarkastelee hoidettavan annosjakelupusseja. Kuvaaja: Sari Kaikkonen
Kuvassa Aurinkomäen palvelukodin ja Pellavakodin vastaava sairaanhoitaja Satu Niemi tarkastelee hoidettavan annosjakelupusseja. Kuvaaja: Sari Kaikkonen