Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue alkaa konkretisoitua

Keski-Uudenmaan väliaikainen toimielin käsitteli 17.11.2021 kokouksessaan tulevan hyvinvointialueen organisaatiorakennetta ja suunnitelmia pelastustoimen järjestämiseksi. Organisaatiorakenteesta on käyty keskustelua sekä poliittisessa seurantaryhmässä, henkilöstö, johtaminen ja osaaminen -ryhmässä että hallinto- ja lakiryhmässä edeltävästi. Todettiin, että on tarkoituksenmukaista siirtyä hyvinvointialueelle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän rakenteessa, johon siirtyvät toiminnot liittyvät. Pelastustoimen järjestämisen suunnittelua jatketaan yhteistoimintasopimuksen pohjalta.

Valmistelussa sovittiin yhdyspintatyön ensi vaiheessa käsiteltäviä kokonaisuuksia laajennettavaksi kattamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus ja vaikuttaminen, asukaslähtöisten palvelujen yhdyspinnat sekä maankäytön ja kaavoituksen. Yhteinen tietopohja erityisesti tiedon integraatioiden kehittämisen näkökulmasta nähtiin tärkeäksi ja tämä otettiinkin omaksi kehittämisprojektiksi. Pelastustoimen yhteistyötä sovittiin vahvistettavan erityisesti liittyen alueelliseen varautumiseen ja valmiussuunnitteluun.

“Valmistelu etenee hyvin ja alkaa siirtyä yhä vahvemmin kohti konkreettisia asioita.”

kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Lisätiedot: