Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen tuleva organisaatio poliittisen seurantaryhmän käsittelyssä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun poliittinen seurantaryhmä kävi toisessa kokouksessaan 16.11.2021 lähetekeskustelua tulevan hyvinvointialueen poliittisesta ohjausmallista. Ryhmä pitää tärkeänä, että tulevalle 69-jäseniselle aluevaltuustolle tulee mahdollisuuksia olla mukana työssä lakisääteisten lautakuntien, kuten tarkastuslautakunnan ja aluevaalilautakunnan lisäksi myös muissa toimielimissä. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee ehdotusta ohjausmallista myöhemmin aluevaltuustossa hyväksyttäväksi. Suunniteltuun organisaatiorakenteeseen, joka noudattelee nykyistä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän rakennetta vahvistettuna hyvinvointialueelle siirtyvillä toiminnoilla, oltiin tyytyväisiä. Myös suunnitelmaa jo olemassa olevan kuntayhtymän strategian päivittämisestä hyvinvointialueelle pidettiin hyvänä valmistelun lähtökohtana.

Lähetekeskustelua käytiin myös hyvinvointialuevalmistelun yhdyspintaryhmän työsuunnitelmasta. Yhdyspintatyötä kuntien kanssa on tehty tiiviisti jo koko kuntayhtymän olemassaolon ajan, ja monia uudistuksen kannalta välttämättömiä velvoitteita jo toteutunut. Samanaikaisesti yhteistyössä on tunnistettu kehittämiskohteita, joita edistetään nyt osana hyvinvointialuevalmisteluja. Tässä vaiheessa priorisoituja yhdyspintoja ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus ja vaikuttaminen, asukaslähtöisten palvelujen yhdyspinnat sekä maankäyttö ja kaavoitus. Ryhmä piti nyt työn alle nostettuja yhdyspintoja keskeisinä ja esiteltyä työryhmän suunnitelmaa hyvänä. Kokonaisuuden seuraamista jatkossakin ryhmä piti tärkeänä.

Strategian eteneminen ajatuksella ”asiakaskeskiössä” ja lautakuntamallin käyttöönotto olivat ryhmän yksimielisiä linjauksia. “Yhdyspintojen toimivuus sekä selkeät roolit ja vastuut päätöksenteon kaikilla tasoilla varmistavat uudistuksen onnistumisen alueellamme”, toteaa poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka

Poliittisen seurantaryhmän tuleviksi kokouspäiviksi sovittiin 22.12.2021, 26.1.2022 sekä 23.2.2022. Poliittinen seurantaryhmä toimii siihen asti kunnes 23.1.2022 pidettävien aluevaalien perusteella valittu aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus tulevat toimivaltaisiksi maaliskuussa 2022. Aluevaaleista löytyy lisätietoa Keusoten Hyvinvointialueen valmistelu -verkkosivuilla, josta löytyvät myös poliittisen seurantaryhmän kokousmuistiot.

Lisätiedot:

Pentti Puhakka
poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja
puppena2010@gmail.com
p. 040 551 0380

Pirjo Laitinen-Parkkonen
kuntayhtymän johtaja, väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
p. 0401825797