Siirry sisältöön

Tiivis oppilaitos- ja koulutusyhteistyö parantaa sote-palveluiden arjen toimintaa – Keusote tekee yhteistyötä yli 20 koulutusorganisaation kanssa

Tiivis oppilaitos- ja koulutusyhteistyö tukee perustason sote-palveluiden tutkimuksen kehittämistä. Se tuo näkyväksi ja vahvistaa hiljaista tietoa, tuottaa tutkimusaineistoa ja ennen kaikkea edistää sote-palveluiden arjen toiminnan kehittämistä tutkimukselliseen näyttöön perustuen.

Keusoten TKIO-ekosysteemi-hankkeessa käyntiin polkaistu koulutus- ja koulutusyhteistyöverkosto kokoontui 2. varsinaiseen verkostotapaamiseensa 8.11.2021. Verkoston tavoite on tukea ja edistää TKIO-yhteistyötä (eli tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja oppimisyhteistyötä) Keusoten ja erilaisten oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden välillä.

– Tavoitteemme on luoda avoin keskustelu- ja vertaisoppimisen paikka TKIO-toiminnasta kiinnostuneille sekä edesauttaa esimerkiksi kehittämisyhteistyötä ja koota yhteen tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää Keusoten toiminnassa. Voimme esimerkiksi tunnistaa niin sanottuja tutkimuksen ja kehittämisen aukkoja, kertoo verkoston käynnistäjä, Keusoten TKIO-yksikön johtava asiantuntija Hanna Pellikka.

Verkostoon kuuluu yli 20 oppilaitosta ja koulutusorganisaatiota, jotka kokoontuvat yhteen muutaman kerran vuodessa. Marraskuun alun tapaamisen aiheita oli muun muassa tämän vuoden loppuun päättyvän TKIO-ekosysteemi-hankkeen kuulumiset, Keusoten tutkijan työtila ja opiskelija- ja rekrytointiyhteistyön kehittäminen. Keskustelussa nostettiin tärkeiksi teemoiksi myös uudenlaiset tavat oppia työelämässä ja osaamisen ylläpitäminen sekä toisaalta myös uudet keinot kouluttautua, jotta työelämään pääsy nopeutuisi. Verkostolaiset toivat esiin eri koulutusorganisaatioiden väliset yhteistyöhankkeet hyvinä keinoina päästä tavoitteisiin.

– Oppilaitos- ja koulutusyhteistyö on tärkeä yhteistyön muoto, kun kuljemme kohti Keusoten siirtymistä hyvinvointialueeksi. Verkostotapaamiset mahdollistavat vastavuoroisen näkökulmien vaihdon ja hyvän yhteistyön, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kiteytti tapaamisen annin.

Haluatko tietää Keusoten TKIO-toiminnasta lisää? Tutustu TKIO-yksikön toimintaan.

Lisätietoja:

Hanna Pellikka

Johtava asiantuntija

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut