Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 23.11.21

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen kokous

Aika: 23.11.2021

Paikka: Teams-kokous

§ 167 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mia Rundgren ja Linjan-Kukka Runolinna.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 168 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys: Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 18.11.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 169 Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta – Dynaamisen puitejärjestelyn 3. avaaminen

Tieto ei vielä julkinen julkisuuslain 6 ja 7 §:n perusteella.

§ 170 HUS:n 4.11.2021 jättämä valtionavustushaku Tulevaisuuden sotekeskushankkeeseen liittyvien koordinaatiotehtäviin YTA-alueella (VN/23778 /2021)

Esitys: Yhtymähallitus päättää

1. merkitä tiedoksi HUS:n Terapiat etulinjaan -koordinaatiohankkeen hankesuunnitelman

2. sitoutua HUS:n hankesuunnitelmassa kuvatun mukaiseen hankeyhteistyöhön, jolla jatketaan psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamista HYKS-yhteistyöalueella vuoden 2023 loppuun asti, osana Keski-Uudenmaan Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta

3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tarvittaessa täsmentämään hankehakemusten kokonaisuutta siten, että ne täyttävät hankeoppaassa ja mahdollisissa lisäselvityspyynnöissä asetut kriteerit

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 171 Vuoden 2022 talousarvio

Esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisena. Lisäksi yhtymähallitus antaa rahoitus- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä talousarviokirjaan teknisiä korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan mutta äänestysten jälkeen hyväksyttiin seuraava muutos:

– kuntien maksuosuuksista ikäihmisten päivätoimintaan poistetaan 1,3 miljoonaa euroa ja tilalle laitetaan 470 000 euroa.

§ 172 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

Esitys: Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 173 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 174 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.