Siirry sisältöön

Keusoten terapiakoordinaattoritoimintaa kehitetään yhteishankkeella HUSin kanssa

Yhtymähallitus päätti hankeyhteistyön käynnistämisestä HUS:n kanssa psykososiaalisten menetelmien kehittämiseksi. Yhteiskehittämisen keskeisiä teemoja ovat koulutusjärjestelmä, terapiakoordinaatiotoiminta sekä digitaaliset tukipalvelut.

Keusoten terapiakoordinaattoritoiminnan kehittämistä mielenterveyden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin tueksi jatketaan. Kehittäminen näkyy asukkaillemme muun muassa matalan kynnyksen palveluiden ja digitaalisten tukivälineiden parantumisena. Terapianavigaattorin käyttöä pilotoidaan laajemman käyttöönoton tueksi.

Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi on haettu Tulevaisuuden sote-keskushankkeen jatkorahoitusta. Rahoituksen myöntää STM.

– Mielenterveyden hoito ja ennaltaehkäisy on yksi keskeisimmistä tehtävistämme tänä päivänä ja siihen on keskitettävä resursseja ja voimavaroja,

toteaa hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan Keusoten talousarvioesitystä 2022. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat yhteensä 656,6 Me. Tästä oman toiminnan maksuosuudet ovat 400,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 255,8 Me. Investoinnit (6,9 Me) kohdentuvat pääosin tietohallinnon investointeihin. Yhtymävaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa 2021.

Yhtymähallitushallitus muutti äänestyksen jälkeen talousarvioesitystään niin, että ikääntyneiden päivätoimintaan varattua summaa pienennettiin 1.3 miljoonasta 470 000:een. Perusteena oli esitetyn monimuotoisen päivätoiminnan pienemmät kustannukset.

Talousarvioesitykseen sisältyy muun muassa henkilöstön työterveyshuollon palvelujen laajentaminen sairaanhoitopalveluihin, palkkojen harmonisointimäärärahan kasvattaminen, asiakasmaksulain muutokset, suolistosyövän seulonnan ja hepatiittilääkityksen käynnistäminen ja palvelutarpeen kasvu lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja perhesosiaalityössä korona-ajan seurauksena sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hoitovelan purkaminen. Huomioitavaa on, että talousarvioon ei ole tehty määrärahavarausta välittömiin koronakustannuksiin.

Lisätietoja 

  • hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio, p. 040 741 0911
  • kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797