Siirry sisältöön

Paluu normaaliin arkeen ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa – Lue uusi vierailuohje

Kuvassa ikääntyneiden hoivakodissa asukas, lähiomainen, kolme hoitajaa sekä koira

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleiset kokoontumisrajoitukset purettiin 1.10.2021 alkaen Keusoten alueella ja muualla Uudellamaalla. Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa kaikille asukkaille on mahdollistettu kolmen koronarokotuksen sarja ja lähes 100 % asukkaista on rokotettu. Tartuntatautilaki velvoittaa kuitenkin edelleen tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden.

  • Asukkaiden toiminnallinen arki ja kanssakäyminen toistensa kanssa sekä liikkuminen yksikön tiloissa palaa normaaliksi.
  • Toimitiloissa minimoidaan tartunnan mahdollisuus järjestämällä oleskelutiloissa asukkaan ja muiden osallistujien oleskelu väljästi, niin hyvin kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.
  • Asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
  • Erilaiset tapahtumat yksiköissä sallitaan terveysturvallisesti järjestettyinä.
  • Vierailut: Vierailijamäärän rajoituksista luovutaan eikä ennakkoilmoittautumista enää edellytetä. Asumispalveluyksikköjen ulko-ovet voidaan avata ja yksikköön on vapaa pääsy normaalitoiminnan aikaisten aukioloaikojen mukaisesti.
  • Kasvomaskien käyttö: Vierailijoille suositellaan edelleen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.
  • Henkilökunta jatkaa suojainten käyttöä erillisen suojainten käyttöä koskevan ohjeen mukaisesti työ- ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi.
  • Hoitoympäristön puhtaudesta huolehditaan, ja siivoukseen ja kosketuspintojen puhdistukseen kiinnitetään edelleen huomiota erillisen ohjeen mukaisesti.
  • Mikäli asukkaalla ilmenee oireita tai on muuten syytä epäillä Covid-19 altistumista, asukas testataan Keusoten voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
  • Edellä mainittuja toimintatapoja noudatetaan, kunnes ohjetta seuraavan kerran päivitetään. Tilannetta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön.