Siirry sisältöön

Sotehanke Lasteri-rekisterin tekniseksi toteuttajaksi asiantuntija- ja ohjelmistoyritys Robu Oy

Onnistuneen kilpailutusvaiheen jälkeen Lasteri-rekisterin teknistä toteutusta rakennetaan ja kehitetään yhdessä kotimaisen ohjelmistoyrityksen Robu Oy:n kanssa.

– Tällaisen yhteistyön aloittaminen on ollut strateginen tavoitteemme. Keusoten kanssa tehtävän yhteistyön myötä pääsemme taas näyttämään, että sosiaali- ja terveysalalle on mahdollista luoda helppokäyttöisiä ja työtä helpottavia digitaalisia palveluita, sanoo toimitusjohtaja Arttu Viitanen.

Lasteri-rekisterissä yhdistyvät uudella tavalla palveluntuottajien tieto eri viranomaisten tuottamaan tietoon.

THL:n tutkimusprofessori Tarja Heino näkee Lasterin hybridimaisena, tulevaisuuden dynaamisena tietopohjana, joka kokoaa lastensuojelun 24/7 toimintayksiköiden tiedot yhdenmukaisin kriteerein yhteen.

Rekisterin avulla lapsille voidaan hakea parasta sijoituspaikkaa.

Valtakunnalliseksi kaavailtu rekisteri voisi ajan oloon yhtenäistää lastensuojelun toimintatapoja ja yhdenvertaistaa lastensuojelun asiakaslasten asemaa näissä palveluissa kautta maan.

– Pidän tärkeänä, että Lasterin kautta palvelun laatu tulee näkyviin, yhteistyö toimijoiden välillä tiivistyy, valvonta yhtenäistyy ja koordinoituu sekä lastensuojelun sijaishuollon ohjaus kehittyy, Heino toteaa.

Viranomaiskäyttöön suunniteltu Lasteri-rekisteri on tietopohja, joka koostuu lastensuojelun sijaishuollon palvelua tarjoavien yksiköiden tiedoista. Lisäksi rekisteri sisältää yksikköjen toimintaa koskevia tarkastuskäynneiltä saatuja valvontatietoja.

Palveluntuottajien on mahdollista tuoda esiin Lasterissa muun muassa asiakasprofiiliaan, vapautuvia paikkojaan ja erityisosaamiseensa liittyviä tietoja. Näin Lasterin tietopohjan päälle rakennettava palveluhakutyökalu helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä löytämään ja valitsemaan kullekin lapselle tämän tarpeita vastaavan ja turvallisen sijoituspaikan.

Lasteri-rekisterin pilotointi ja käyttöönotto on osa STM:n rahoittamaa sote-uudistukseen liittyvää rakenneuudistushanketta ja se liittyy kiinteästi THL:n kansalliseen Lasteri-hankkeeseen.

Hankkeessa mukana ovat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Helsingin kaupunki ja Satakunta.

Rekisterin pilotointi aloitetaan syksyllä 2021 ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ottaa Lasteri-rekisterin käyttöönsä vielä tämän vuoden puolella.

Alkuvuodesta 2022 Lasteri otetaan käyttöön myös Helsingissä ja Satakunnassa. Samalla muilla kunnilla ja kuntayhtymillä kautta maan on mahdollisuus liittyä mukaan käyttämään työvälinettä.


Lisätietoja hankkeesta:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Projektipäällikkö Jaana Vilpas, 050 479 0548 tai lasteri@keusote.fi

Robu Oy
Myyntipäällikkö Jenna Lassila, 040 842 4574 tai jenna.lassila@robu.fi
Toimitusjohtaja Arttu Viitanen, 050 545 9598 tai arttu.viitanen@robu.fi