Siirry sisältöön

Nestori-hanke luo uudenlaista mallia asunnottomuuden hoitoon

Keusoten alueella pyritään löytämään ratkaisuja asunnottomuuteen uusien palveluiden kautta.

Nestori-hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa monialaisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin pystytään tarjoamaan tukea jo varhaisessa vaiheessa työikäisten 18-64 -vuotiaiden asiakkaiden erilaisiin asumisen ongelmatilanteisiin. Näin tähdätään ennalta ehkäisemään asunnottomuutta.

Toisena keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tavoittaa myös alueella oleskelevia asunnottomia tai asunnottomuuden uhan alla eläviä yksinäisiä, pariskuntia ja perheitä, jotka eivät vielä ole sosiaalihuollon palveluiden piirissä.

Hankkeessa kehitetään esimerkiksi Asunto ensin -periaatteen huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluita. Mahdollisuuksia etsitään monipuolisesti myös sähköisistä palveluista ja toimintakanavista.

Hankkeen ratkaisuihin vaikuttaa lisäksi se, miten jäsenkunnat ja muut alueella toimivat yhteistyökumppanit tekevät työtä asunnottomuuden vähentämiseksi.

Osassa alueen kunnista on samoja haasteita asunnottomuuden vähentämisessä kuin pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa: pieniä asuntoja on vähän, vuokrajonot ovat pitkiä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiä on paljon.

Vaikeassa tilanteessa ovat etenkin pitkäaikaisasunnottomat sekä ulkona ja tilapäismajoituksessa asuvat. Lisäksi on myös sukulaisten ja tuttavien luona asuvia “piiloasunnottomia”, joiden tilanne ei näy asunnottomuustilastoissa.

Kehitteillä olevaa uutta toimintamallia pyritään pilotoimaan jo hankkeen aikana, ja palvelut tullaan jatkossa yhdistämään osaksi Keusoten olemassa olevia sote-palveluita.

Elokuussa käynnistyvän reilun vuoden pituisen Nestori-hankkeen pilotointi ja käyttöönotto ovat osa STM:n rahoittamaa valtionavustushakua asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

Hanketta toteutetaan kuitenkin tiiviissä yhteistyössä sote-uudistukseen liittyvien Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Keusoten rakenneuudistushankkeen kanssa.

Lisätietoja:
Ulla Hännikäinen
hankekoordinaattori, Nestori-hanke
ulla.hannikainen@keusote.fi