Siirry sisältöön

Lasteri – Sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja

Lasterin käyttöönotto lähenee

Lasterista on vuosien odotuksen jälkeen tulossa pian totta, kun Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ottaa tietojärjestelmän hakukoneineen ja valvontatietoineen käyttöönsä 1.12.2021. Lasteri-tietopohjan tekninen toteutus on edennyt vauhdikkaasti. Lasterin ICT-toimittaja Robu Oy tuo ohjelmiston ensimmäisen demoversion esittelyyn lokakuussa. Syksyn aikana Lasteria pilotoivat viranomaiset ja palveluntuottajat. Pilotoinnin myötä tietopohjaa kehitetään, jotta se palvelee valmistuttuaan mahdollisimman sujuvasti ja virheettömästi eri toimijoita.

Pilottihankkeessa Keusoten kanssa mukana olevat Helsinki ja Satakunta ottavat Lasterin käyttöönsä alkuvuonna 2022, minkä jälkeen myös muut kunnat, kuntayhtymät ja sijaishuollon valvovat viranomaiset voivat halutessaan liittyä Lasteriin. Vuonna 2021 Lasteri-pilotointia hallinnoinut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä jatkaa Lasterin omistajana vuonna 2022 ja valmistelee sopimukset Lasterin käyttöönotosta eri osapuolten kanssa.

Lasterin valmistuminen on herättänyt suurta kiinnostusta ympäri Suomen. Se nähdään valtakunnallisena lastensuojelun valvojien ja sijaishuollon järjestäjien työkaluna. Lasteri auttaa lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löytämisessä sekä valvontatyössä.

”Valvontatietojen yhteen kokoamista Lasteriin odotetaan kentällä jo kovasti yhteistyön, valvonnan suunnittelun ja tiedonkulun parantamiseksi”, kertoo erityissosiaalityöntekijä Anni Haapalinna Helsingistä.

Pilottihankealueen väestöpohja on noin 1 000 000 asukasta. Lasterin laajentuminen myös muille alueille kasvattaa väestöpohjan todennäköisesti kolminkertaiseksi jo vuonna 2022. Tämä tarkoittaa, että jatkossa yhä useammat etsivät sijaishuoltopaikkoja asiakaslapsilleen Lasterin kautta.

Lasteri-rekisterin pilotointi ja käyttöönotto on osa STM:n rahoittamaa Sote-rakenneuudistushanketta ja se liittyy kiinteästi THL:n kansalliseen Lasteri-hankkeeseen. Lasteri-pilottihake päättyy 31.12.2021, mutta käyttöönoton myötä Lasterin tarina jatkuu.

Mikäli haluat lisätietoja Lasteriin liittymisestä, ota yhteyttä:
hankekoordinaattori Tuija Tähkäpää
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
lasteri@keusote.fi
p. 050 479 9875