Siirry sisältöön

Lasteri-pilottihanke on käynnistynyt Keusotessa

Keusote hallinnoi rakenneuudistushankkeeseen kuuluvaa Lasteri-pilottihanketta. Tavoitteena on pilotoida vuoden 2021 aikana teknistä ratkaisua lastensuojelun ympärivuorokautista palvelua tarjoavista yksiköistä, Lasteri-rekisteriä, ja sen päälle rakentuvaa hakutyökalua auttamaan lapselle sopivimman sijaishuoltopaikan valitsemisessa. Keusoten lisäksi Lasteri-pilottihankkeeseen osallistuvat Helsingin kaupunki ja Satakunta. Pilotoinnin tukena toimii THL:n koordinoima kansallinen Lasteri-hanke.

Pilottihankkeessa on parhaillaan käynnistymässä kilpailutus ja tavoitteena on löytää palveluntarjoaja, joka tulee rakentamaan teknisen alustan Lasteri-rekisterille. Tavoitteena on helpottaa sijoitusten järjestämistoimintaa, yhdistää lastensuojelun sijaishuollon valvontatiedot yhteen rekisteriin, säästää sosiaalityöntekijöiden työaikaa sekä parantaa palvelun laatua. Lasterin hyötyjä on sijoitettava lapsi.

– Tarve koota yhteen sijaishuoltoyksiköiden tietoja nousee käytännön työstä. Lasterin avulla on helpompi löytää lapsen tarpeisiin sopiva sijaishuoltopaikka ilman päällekkäistä työtä, kertoo Lasteri-pilottihankkeen projektipäällikkö Jaana Vilpas.

Kansallisessa Lasteri-hankkeessa suunnitellun ratkaisun alueellisella pilotoinnilla on tärkeä rooli kansallisen hankkeen tavoitteiden toteutumisessa. Tavoitteena on rakentaa ratkaisu, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa arvioidaan pilotoitavan ratkaisun soveltuvuutta myös muille palvelualueille lastensuojelun lisäksi sekä suunnitellaan Lasterin jatkokehittämistä.

Lisätietoja hankkeesta
Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi, p. 050 497 2649